MenuMenu

Kolej to też Energetyka

Program

8 LISTOPADA - CZWARTEK

10.30-12.00 rejestracja oraz zakwaterowanie gości

12.00-12.15 uroczyste rozpoczęcie konferencji
Adam Musiał - Dyrektor Generalny - Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Dorota Markiewicz – Dyrektor – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Uroczystość wręczenia CERTYFIKATU przystąpienia w poczet firm członkowskich
POLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI

ELPALST + Sp. z o.o.
JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o.

GODZ. 12.15 - 13:15 WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

 

 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY - Departament Kolejnictwa
 • MINISTERSTWO ENERGII
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO – Jan Siudecki – Dyrektor Departamentu Techniki i Wyrobów – temat prezentacji w uzgodnieniu    

 

PANEL I - godz. 13:15 - 14:55 - SIEĆ TRAKCYJNA – PROJEKTOWANIE, BUDOWA, MODERNIZACJA ORAZ UTRZYMANIE

 

 • ABB Sp. z o.o. – Maciej Kordas – Dyrektor ds.  Kluczowych Klientów – „ ABB dla kolei, czyli zasilanie linii kolejowych AC oraz magazynowanie energi w sieciach DC”
 • PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – Radosław Burak – Romanowski – Dyrektor Biura Energetyki – „Badana, rowijana, innowacyjna kolej, czyli BRIK w energetyce”
 • LEF POLAND Sp. z o.o. – temat prezentacji w uzgodnieniu
 • MABO Sp. z o.o. - temat prezentacji w uzgodnieniu
 • Prezentacja firmy z branży

 

14.55-15.30 - Lunch

PANEL II - godz. 15:30 - 16:50 - SYSTEMY ZASILANIA – POPRAWA JAKOŚCI ZASILANIA ORAZ ZAPOBIEGANIE AWARIOM SIECI TRAKCYJNYCH

 

 • ETC plus Sp. z o.o. – temat prezentacji w uzgodnieniu
 • PKP ENERGETYKA S.A. – Tomasz Besztak  - Dyrektor Departamentu Kontraktacji Umów Utrzymaniowych – temat prezentacji w uzgodnieniu
 • ASTAT Sp. z o.o. – Michał Karczewski – Specjalista ds. jakości energii -  temat prezentacji w uzgodnieniu

 

PANEL III - 16:50 - 18:50 - ENERGIA ELEKTRYCZNA – MAGAZYNOWANIE ENERGII I JEJ DYSTRYBUCJA  |  ENERGIA ELEKTRYCZNA – OBRÓT, DYSTRYBUCJA, POMIAR, ROZLICZANIE, LICZNIKI

 

 • PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – Radosław Burak – Romanowski - Dyrektor Biura Energetyki  - Wprowadzenie do zagadnienia magazynowania energii 
 • INSTYTUT KOLEJNICTWA -  dr inż. Artur Rojek - Kierownik Zakładu Elektroenergetyki – „Magazynowanie energii w systemie  3kV DC”
 • Prezentacja firmy z branży
 • PKP ENERGETYKA S.A.
 • PRZEWOZY REGIONALNE sp. z o.o. – Stefan Banaszkiewicz – Specjalista – temat prezentacji w ugodnieniu
 • PKP CARGO S.A. – Wojciech Malcherek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Energią – temat prezentacji w uzgodnieniu

19:15 - Uroczysta kolacja

9 LISTOPADA - PIĄTEK

PANEL IV - godz. 9:30 - 10:30 -  NARZĘDZIA IT W KOLEJOWYCH INWESTYCJACH ENERGETYCZNYCH

 

 • Prezentacja firmy z branży
 • PKP INFORMATYKA SP. Z O.O
 • Prezentacja firmy z branży

 

PANEL V - godz. 10:30 - 12:00 - KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA ENERGETYCZNEGO NA KOLEI

10.30 -11.30 - DEBATA PANELOWA Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI

MODERATOR: Radosław Burak – Romanowski - Dyrektor Biura Energetyki – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

11.30 -12.00 - Podsumowanie i zakończenie konferencji – wnioski
- losowanie upominków

*Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do powyższego programu

 

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ FIRM:

DOKUMENTY DO POBRANIA

Program

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www