MenuMenu

Kolej to też Energetyka

Program

14 listopada - czwartek - I DZIEŃ KONFERENCJI

10.30-12.00 Rejestracja oraz zakwaterowanie gości
12.00-12.15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji


Adam Musiał - Dyrektor Generalny - Polska Izba  Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Dorota Markiewicz - Dyrektor - Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Uroczystość wręczenia CERTYFIKATU przystąpienia w poczet firm członkowskich
POLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI

12.15 WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

 

 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - Jan Siudecki - Dyrektor - Departament Techniki i Wyrobów 
    „Ocena zgodności podsystemu „Energia” – w kontekście wyzwań dotyczących weryfikacji WE systemu zasilania w kontekście podziału odpowiedzialności i wzajemnej koordynacji inwestycji PKP PLK i PKP Energetyki”
 • INSTYTUT KOLEJNICTWA - Andrzej Żurkowski * - Dyrektor
 • POLITECHNIKA ŁÓDZKA - prof. dr hab. inż. Jan Anuszczyk, dr inż. Piotr Błaszczyk - Zakład Transportu i Przetwarzania Energii - Instytut Elektroenergetyki
  „Efektywność energetyczna użytkowania pojazdów trakcyjnych” 

 

BLOK I SIEĆ TRAKCYJNA - PROJEKTOWANIE, BUDOWA, MODERNIZACJA ORAZ UTRZYMANIE

 

 • ZEP Inc - Bartosz Chyliński - Manager ds. Techniczno-Handlowych
  „Zastosowanie produktów ZEP w bieżącym utrzymaniu sieci trakcyjnej”
 • PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - dr inż Marek Patoka - Naczelnik Wydziału - Biuro Energetyki 
  „Analizy układów zasilania DC 3kV w kontekście realizowanych projektów inwestycyjnych"
 • GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. - Grzegorz Romik - Dyrektor Handlowy 
  „Nowoczesna metoda pomiaru 3D sieci trakcyjnej”
 • MABO SP. Z O.O. - Andrzej Kowalczyk - Prezes Zarządu
  „Systemy podwieszeń urządzeń II generacji”
 • KUCA Sp. z o.o. - Damian Kuca - Prezes Zarządu
  „Recyklingowa technologia wytwarzania elementów złącznych na bazie stopów miedzi dla sieci trakcyjnej”

14.30 – 15.30 Obiad 

BLOK II    SYSTEMY ZASILANIA  -  POPRAWA JAKOŚCI ZASILANIA ORAZ  ZAPOBIEGANIE  AWARIOM  SIECI  TRAKCYJNYCH

 

 • PKP ENERGETYKA S.A. - Krzysztof Wolski - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontraktacji i Realizacji Usług, 
  ELESTER – PKP SP. Z O.O. - Leszek Pryk - Dyrektor Techniczny, SIEMENS SP. Z O.O. - Marcin Lizer - Kierownik Zespołu Sprzedaży 
  „Cyfrowa podstacja trakcyjna – digitalizacja sygnałów w obwodach sterowania, automatyki i zabezpieczeń systemów zasilania dla kolei”
 • RELPOL S.A. - Krzysztof Pałgan - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Handlu i Marketingu
  „Przekaźniki elektromagnetyczne w infrastrukturze kolejowej” 
 • INSTYTUT KOLEJNICTWA - dr inż. Artur Rojek - Kierownik Zakładu Elektroenergetyki
  „Badania a rzeczywista praca wyłączników szybkich w podstacjach trakcyjnych”

 

BLOK III    ENERGIA ELEKTRYCZNA - MAGAZYNOWANIE ENERGII, REKUPERACJA, OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII, AUDYTY ENERGETYCZNE, UMOWY DYSTRYBUCYJNE

 

 • PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - Andrzej Kazimierski - Naczelnik Wydziału - Biuro Energetyki
  „Model zakupu energii oraz profile energetyczne”
 • LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY SP. J. - Andrzej Anuszkiewicz - Prezes  
  „Jakość energii w inteligentnym oświetleniu na kolei” 
 • CENTRUM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KOLEI (CEEK) - Tomasz Szamocki - Dyrektor Departamentu Obsługi i Utrzymania Klienta - PKP ENERGETYKA S.A.
  „Centrum Efektywności Energetycznej” 
 • POLITECHNIKA ŁÓDZKA - prof. dr hab. inż. Jan Anuszczyk, dr inż. Sławomir Barański - Zakład Transportu i Przetwarzania Energii, Instytut Elektroenergetyki 
  „Wpływ rozkładu jazdy na zużycie energii trakcyjnej pojazdów szynowych”

19.00 - uroczysta kolacja
Izbowo-Kolejowy Turniej Bolidowy
Niespodzianka Wieczoru – (SPONSOR - RELPOL S.A.) 

15 listopada - piątek - II DZIEŃ KONFERENCJI

7.00-10.00  Śniadanie 

DEBATA PANELOWA Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI
KOSZTY TRANSPORTU KOLEJOWEGO  - NARZĘDZIA,  ROZWIĄZANIA  I  OPTYMALIZACJA

 

 • PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - Marek Kałas - Zastępca Dyrektora Biura Energetyki
 • PKP ENERGETYKA S.A. - Mirosław Balicki - Dyrektor Departamentu Sprzedaży Energii Trakcyjnej, 
 • PKP ENERGETYKA S.A. - Tomasz Szamocki - Dyrektor Departamentu Obsługi i Utrzymania Klienta
 • PKP INTERCITY S.A. - Adam Laskowski - Członek Zarządu
 • INSTYTUT KOLEJNICTWA - dr inż. Artur Rojek - Kierownik Zakładu Elektroenergetyki

11.30 – 12.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji - wnioski

*Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Program

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ