MenuMenu

Kolej to też Energetyka

Program

8 LISTOPADA - CZWARTEK

10.30-11.45 rejestracja oraz zakwaterowanie gości

12.00-12.15 uroczyste rozpoczęcie konferencji
Adam Musiał - Dyrektor Generalny - Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Dorota Markiewicz – Dyrektor – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Uroczystość wręczenia CERTYFIKATU przystąpienia w poczet firm członkowskich
POLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI

ELPALST + Sp. z o.o.
JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o.
ELFEKO S.A.
SPIE Elbud Gdańsk .S.A.

GODZ. 12.15 - 12:50 WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

 

 • REFERAT INAUGURACYJNY – Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO – Edyta Gładysz – Naczelnik Wydziału Rynku Infrastruktury – „Zmiany w TSI Energia”

 

PANEL I - godz. 12:50 - 14:50 - SIEĆ TRAKCYJNA – PROJEKTOWANIE, BUDOWA, MODERNIZACJA ORAZ UTRZYMANIE

 

 • ABB Sp. z o.o. – Maciej Kordas – Dyrektor ds.  Kluczowych Klientów – „ ABB dla kolei, czyli zasilanie linii kolejowych AC oraz magazynowanie energi w sieciach DC”
 • JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o. – Przemysław Chudon – Kierownik Biura Inwestycji – „Wyzwania w zakresie utrzymania elektroenergetyki nietrakcyjnej”
 • PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – Marek Kałas – Zastępca Dyrektora Biura Energetyki – „Badana, rowijana, innowacyjna kolej, czyli BRIK w energetyce”
 • LEF POLAND Sp. z o.o. – Jacek Kowalik – Dyrektor Handlowy – „LEF dla kolei”
 • MABO Sp. z o.o. –  Andrzej Kowalczyk – Prezes Zarządu – „Nowoczesne systemy podwieszeń górnej sieci trakcyjnej”
 • VISIMIND LTD Sp. z o.o.  – Borys Nowicki – Menadżer Projektu
  PKP ENERGETYKA OBSŁUGA SP. Z O.O. Rafał Szczęsny – Dyrektor Biura Utrzymania Sieci Dystrybucyjnej – „Obloty akwizycyjne – opis metody i korzyści wdrożenia”

 

14.50-15.30 - Lunch

PANEL II - godz. 15:30 - 16:50 - SYSTEMY ZASILANIA – POPRAWA JAKOŚCI ZASILANIA ORAZ ZAPOBIEGANIE AWARIOM SIECI TRAKCYJNYCH

 

 • HAUFF – TECHNIK GmbH&Co.KG – Michał Rink – Sales Manager Poland - „Wodo i gazoszczelne systemy uszczelnień w obiektach elektroenergetycznych”
 • PKP ENERGETYKA S.A. – Tomasz Besztak  – Dyrektor Departamentu Kontraktacji Umów Utrzymaniowych - „Program MUZaII i MUZaIII w kontekście realizacji KPK”
 • ASTAT Sp. z o.o. – Michał Karczewski – Specjalista ds. jakości energii - „Zagadnienia związane ze wskaźnikami parametrów jakości energii elektrycznej w systemach zasilania podstacji trakcyjnej SN”
 • INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI – Józef Dąbrowski  – Asystent – Zakład Trakcji Elektrycznej „Ciemniejsze strony rekuperacji”

 

PANEL III - 16:50 - 19:10 - ENERGIA ELEKTRYCZNA – MAGAZYNOWANIE ENERGII I JEJ DYSTRYBUCJA  |  ENERGIA ELEKTRYCZNA – OBRÓT, DYSTRYBUCJA, POMIAR, ROZLICZANIE, LICZNIKI

 

 • PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – Marek Kałas – Zastępca Dyrektora Biura Energetyki - Wprowadzenie do zagadnienia magazynowania energii
 • ACTE SP.Z O.O.  – Sławomir Zieliński – Kierownik ds. Rozwoju Rynku - „Oferta firmy ELPRESS w zakresie końcówek i złączek kablowych oraz narzędzi do cięcia i zapasowywania”
 • INSTYTUT KOLEJNICTWA – dr inż. Artur Rojek – Kierownik Zakładu Elektroenergetyki - „Magazynowanie energii w systemie  3kV DC”
 • MY SOFT SP. Z O.O. – Krzysztof Strukowicz – Prezes Zarządu - „Podparcie sieci trakcyjnej 3kV DC za pomocą magazynu energii”
 • PKP ENERGETYKA S.A.  – Tomasz Besztak  – Dyrektor Departamentu Kontraktacji Umów Utrzymaniowych - „Magazyn energii na podstacji trakcyjnej”
 • ETC plus Sp. z o.o. – Krzysztof Bukała – Inżynier Produktu „Od gwarantowanego zasilania do mikrosieci hybrydowej”
 • PRZEWOZY REGIONALNE sp. z o.o. – Stefan Banaszkiewicz – Specjalista „Osiągnięte oszczędności po wprowadzeniu liczników prądu stałego w pojazdach Przewozy Regionalne Sp. z o.o.”
 • PKP CARGO S.A. – Wojciech Malcherek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Energią w Biurze Taboru i Wsparcia Technicznego - „Zmiana sprzedawcy energii trakcyjnej”

19:30 - Uroczysta kolacja

9 LISTOPADA - PIĄTEK

PANEL IV - godz. 10:00 - 11:00 - DEBATA PANELOWA Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI
MODERATOR: Marek Kałas – Zastępca Dyrektora Biura Energetyki PKP PLK S.A. | „Kierunki rozwoju sektora energetycznego na kolei” 

10.00 -11.00 - DEBATA PANELOWA Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI

 • PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – Marek Kałas – Zastępca Dyrektora Biura Energetyki
 • PKP ENERGETYKA S.A. – Tomasz Besztak – Dyrektor Departamentu Kontraktacji Umów Utrzymaniowych
 • PKP INTERCITY S.A. CENTRALA SPÓŁKI – Artur Resmer – Członek Zarządu
 • PRZEWOZY REGIONALNE SP. Z O.O. – Jarosław Klasa – Członek Zarządu
 • KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE S.A. – Piotr Malepszak – Wiceprezes Zarządu
 • KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O.O.  – Andrzej Pietras – Kontroler Działu Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 • „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” – Marcin Wołowicz – Kierownik Działu Techniki
 • ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA SP. Z O.O. –  – Damian Dratwa – Specjalista ds. Eksploatacji
 • SZYBKA KOLEJ MIEJSKA SP. Z O.O. – Paweł Rybak – Inspektor ds. Technicznych

11.00 -  Podsumowanie i zakończenie konferencji – wnioski
                        -  losowanie upominków

*Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do powyższego programu

 

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ FIRM:

DOKUMENTY DO POBRANIA

Program

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www