STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu
XI Konferencja

XI Konferencja

"Energetyka na Kolei"

3-4 listopada 2022 r.

Kolej to też Energetyka

W dniach 26–27 października 2017 r. w Raszynie k. Warszawy odbyła się VII Konferencji „Energetyka na kolei”, podczas której uczestnicy poruszyli tematy dotyczące systemów zasilania, elektryfikacji linii kolejowych, obrótu i dystrybucji energii elektrycznej, budowy i utrzymania sieci trakcyjnej.

Rozwój polskiej kolei jest ściśle związany z branżą energetyczną, która ma ogromny wpływ na wzrost gospodarczy kraju. Energetyka dzięki powiązaniu z wieloma gałęziami przemysłu uważana jest za najbardziej przyszłościową branżę.

Celem konferencji była wymiana informacji i opinii pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, przewoźnikami oraz przedsiębiorcami na temat wzrostu sektora kolejowego oraz wskazanie kierunku jego rozwoju. 

Podczas wydarzenia poruszona została tematyka dotycząca:

 • projektowania, budowy, modernizacji sieci trakcyjnych
 • eksploatacji (utrzymania) sieci trakcyjnych
 • KPK - elektryfikacji linii kolejowych
 • paszportyzacji
 • obrotu, dystrybucji, pomiaru oraz rozliczenia energii elektrycznej

Konferencja była miejscem wymiany informacji i opinii pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, przewoźnikami oraz przedsiębiorcami. Tematem wiodącym był wzrost sektora energetycznego na kolei oraz wskazanie kierunku jego rozwoju.

KP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. przewidują elektryfikację ok. 300 km linii kolejowych, a dla dalszych ok. 500 km prowadzone są prace studialne. Spółka zelektryfikuje m.in. trasy Ocice - Rzeszów, Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, Węgliniec – Zgorzelec czy Szczecin Główny – Granica państwa (Tantow).

PKP Energetyka S.A. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przystąpi również do realizacji II części Programu Modernizacji Układów Zasilania. Program MUZ-a obejmie linie kolejowe w ciągu Poznań – Warszawa (E20), Szczecin – Poznań – Wrocław (E59), Warszawa – Białystok (E75 Rail Baltica) czy ciągi linii kolejowych z Warszawy do Radomia i z Warszawy do Lublina i Rzeszowa. Planuje się modernizację 39 i budowę 48 nowych obiektów energetycznych. Wartość całego programu, realizowanego w oparciu o umowy przyłączeniowe, przekroczy miliard złotych.

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii, Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, PKP Energetykę S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Politechnikę Łódzką, towarowych i pasażerskich przewoźników kolejowych oraz wiodące firmy z branży energetycznej.

 

PATRONI KONFERENCJI

ligo MiBLogo Raport KolejowyLogo PKP PLKlogo instytut kolejnictwalogo politechnika łódzkalogo pkp energetyka

 

ZŁOTY PARTNER KONFERENCJI

 

BRĄZOWY PARTNER KONFERENCJI

 

WYSTAWCY

 

PATRONAT MEDIALNY

Logo Raport Kolejowy

 

KONTAKT

Zdjęcia Anna Modrzejewska

Anna Modrzejewska

tel.: 501 797 551
a.modrzejewska@izbakolei.pl

Zbigniew Wiśniewski

Zbigniew Wiśniewski

tel.: 508 500 995
z.wisniewski@izbakolei.pl

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ