STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu

Kolej to też Energetyka

Konferencja Naukowo-Techniczna "Energia dla Kolei - pod kontrolą. Techniczne i prawne aspekty energetyki trakcyjnej"

Rozwój polskiej kolei jest ściśle związany z problematyką dostarczania, dystrybuowania oraz wykorzystywania energii. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu branży Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała konferencję zatytułowaną „Energia dla Kolei. Techniczne i prawne aspekty energetyki trakcyjnej”. W dniach 17-18 października 2016 roku w Centrum Konferencyjnym Falenty w Raszynie zebrało się grono specjalistów, naukowców i przedsiębiorców, którzy dyskutowali nad technicznymi oraz prawnymi aspektami energetyki trakcyjnej.

Konferencję otworzyły wystąpienia dyrektora Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adama Musiała, prezesa zarządu Sesto Sp. z o.o. Piotra Sakowskiego, a także Dyrektora Instytutu Kolejnictwa Andrzeja Żurkowskiego. Wykłady i debaty przeprowadzono w czterech panelach, które dotyczyły kolejno (I) problemów strategicznych i systemowych, (II) aspektów formalno-prawnych, (III) aspektów technicznych, dystrybucyjnych i pomiarowych, (IV) oraz obrotu energią (dialog pomiędzy dostawcami a przewoźnikami).

Wśród najciekawszych wystąpień warto z pewnością wymienić te, które poruszały zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle Europy i świata (prof. Marek Bartosik z Politechniki Łódzkiej), problemów rozwojowych elektroenergetyki trakcyjnej (prof. Adam Szeląg z Politechniki Warszawskiej) czy ochrony przed przepięciami infrastruktury kolejowej i elektrycznych pojazdów trakcyjnych w strefie oddziaływania górnej sieci jezdnej (Radosław Burak-Romanowski z PKP PLK SA). Zebrani goście mogli także wysłuchać wykładów między innymi dr inż. Artura Rojka, Kierownika Zakładu Elektroenergetyki Instytutu Kolejnictwa („Interoperacyjność podsystemu Energia na liniach kolejowych w Polsce”), Arkadiusza Kasińskiego z PKP Energetyki SA („Normy i wymagania OSD dla urządzeń do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego”) oraz Piotra Majchrzaka z Sesto („Nowa norma – nowe wytyczne i możliwości liczników energii elektrycznej prądu stałego”). Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka związana z ekologicznym rozwojem kolei, w tym z ecodrivingiem i ecoparkingiem, o czym mówiło dwóch prelegentów: Stefan Banaszkiewicz z Przewozów Regionalnych oraz Marcin Wołowicz z Kolei Mazowieckich. Ponadto uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jak praktycznie rozliczać wykorzystanie energii trakcyjnej (Wojciech Malcherek z PKP CARGO SA), jak zarządzać systemem monitorowania pracy lokomotyw elektrycznych i spalinowych (mgr inż. Andrzej Burda z Altech S.C.) oraz jak wykorzystać metodę Visimind w kolejnictwie (Krzysztof Gajdamowicz, Prezes Visimind LTD. Sp. z o.o.). Część panelową zakończyło wystąpienie prof. Marka Banasika („Program wieloletni. Kolej w XXI wieku jako zasadniczy element rozwoju transportu kolejowego w Polsce – oferta dla sektora transportu szynowego”) oraz prezentacja firm i przewoźników kolejowych. Następnie obyła się debata z udziałem między innymi przedstawicieli Instytutu Kolejnictwa, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Śląskich, Szybkich Kolei Miejskich w Warszawie, PKP Intercity SA i Kolei Mazowieckich.

Konferencja podsumowała stan prawny i formalny związany z zakupem energii elektrycznej dla kolei i pokazała, jak ważny jest otwarty, merytoryczny dialog pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, dostawcami energii, przewoźnikami kolejowymi oraz przedsiębiorcami.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ